GENEL BİLGİLER

HAKKIMIZDA

GENEL BİLGİLER

Küçült Yazı Tipi Büyüt


Fizik Bölümü, lisans öğretim faaliyetlerine 1993-1994 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Programın temel amacı, öğrencilere fiziğin temel yasa ve ilkelerini teorik ve uygulamalı olarak öğretmek ve karşılaşacakları fiziksel problemleri kolayca anlayabilme ve analiz edebilme becerisi kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerimize fizik ve fizikle ilgili endüstri alanlarında araştırma-geliştirme yapabilecek şekilde 4 yıllık bir lisans öğretimi verilir. Öğretim faaliyetleri Zonguldak Farabi Kampüsünde bulunan 4 dershane, 2 genel fizik laboratuvarı, 1 optik ve modern fizik laboratuvarı, 1 elektronik ve 1 dijital elektronik laboratuvarında yürütülmektedir. Öğrencilerimiz, diledikleri takdirde, öğrenimlerinin bir bölümünü (en az bir en fazla iki yarıyılını) Farabi Değişim Programı Protokolü uyarınca başka bir yükseköğretim kurumunda sürdürebilirler. Yine, isteyen öğrencilerimiz üniversitemizde sunulan yandal/çift anadal programlarından faydalanarak yandal belgesi/çift diploma alabilirler. Lisans öğretim programımız ile bu programda okutulan derslerin içerikleri hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için “Öğrenci Bilgi Paketi” https://obs.beun.edu.tr/oibs/bologna/ internet sitesi ziyaret edebilirsiniz. Bölüm öğretim planındaki zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS) tümünden başarılı olan ve genel not ortalaması 4,0 üzerinden en az 2,0 olan öğrenciler Fizikçi unvanıyla mezun olurlar.

Mezunlarımız, üniversite, sanayi, sağlık ve bilimsel araştırma kurumlarının araştırma-geliştirme (AR-GE) bölümlerinde araştırmacı olarak görev alabilmektedirler. Ayrıca, mezuniyet sonrası formasyon eğitimi alan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu ve özel eğitim kurumlarında fizik öğretmeni olabilmektedirler. Diğer taraftan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan İş Güvenliği Eğitimi alan mezunlarımız özel ve kamu kuruluşlarında iş güvenliği uzmanı olarak da çalışma fırsatına sahiptirler.

Bölümümüz, 1993 yılından beri lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarında da eğitim vermektedir. Lisansüstü programlarımızın temel amacı, fizik lisans programında tanıtılan temel kavramları esas alarak, öğrencilere ileri düzeyde matematiksel teknikler ile birlikte ileri düzeyde fiziksel teorileri öğreterek öğrencilerin fizikte uzmanlaşmış kişiler olmalarını sağlamaktır. Yine, fizik öğrencilerini akademik bir kariyer için yetiştirmek veya endüstri alanlarında araştırma yapabilecek uzmanlar olarak yetiştirmek programın amaçları arasındadır. Lisansüstü öğretim programlarımız ile bu programlarda okutulan derslerin içerikleri hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için “Öğrenci Bilgi Paketi” https://obs.beun.edu.tr/oibs/bologna/ internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bölümümüzde, Genel Fizik, Katıhal Fiziği, Nükleer Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, Matematiksel Fizik, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği alanlarında bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Öğretim elemanlarımızın çalıştığı konular, ilgi alanlarına göre, atom yığınları, molekül ve biyomoleküllerin modellenmesi, düşük boyutlu elektronik sistemler, fotonik kristallerin elektrik ve optik özellikleri, nükleer yapı, nükleer reaksiyonlar ve çevresel radyoaktivite ölçümleri, termoelektrik, yarıiletken ve iletken materyaller, nanokompozit malzemelerin optik ve mekanik özelliklerinin endüstriyel uygulamaları, yüksek boyutlarda gravitasyon teorileri, Cern Büyük Hadron Çarpıştırıcısında fotoüretim süreçleri şeklinde özetlenebilir. Araştırma ve lisansüstü öğretime yönelik bazı çalışmalar modelleme, katıhal ve nükleer fizik gibi araştırma laboratuvarlarında sürdürülmektedir.