GENEL BİLGİLER

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Genel Bilgiler

Fizik Bölümü lisans programı, 1 yıl süreli zorunlu yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı eğitiminden sonra verilen 4 yıllık bir eğitimi kapsar. Sekiz yarıyıl boyunca, öğrenciler öğretim planlarında belirtilen, ortak zorunlu dersler hariç, 140 kredilik zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak zorundadır. Bölümün lisans programına 2010 yılı sonunda kayıtlı toplam öğrenci sayısı 236 kadardır.

Bölümde lisansüstü eğitime, 1993-1994 yılında yüksek lisans ve doktora programlarıyla başlanmıştır. 2010 yılı sonuna kadar 15 yüksek lisans ve 10 doktora öğrencisi derecelerini almış olup, 2010-11 eğitim-öğretim döneminde toplam 13 öğrenci (10 yüksek lisans ve 3 doktora) lisansüstü programlarına devam etmektedir.

Lisans Programı Eğitim Amaçlarımız:

 • Kuvvetli bir fizik bilgisi alt yapısı hazırlama,
 • Fiziksel olayları kolayca görebilme ve kavrama becerisi kazandırma,
 • Meslek bilgilerini özümsemiş, sorunlara çözümler üretebilen, etik ve toplumsal değerlere önem veren seçkin ve tam donanımlı fizikçiler yetiştirmek,
 • Araştırma laboratuarlarında görev alabilecek yetenekte insan yetiştirme,
 • İleri düzey teknolojik araştırmaların yapılabilmesi için gereken alt yapı ile donanıma sahip olmak,
 • Ulusal ve uluslararası platformlarda bilim ahlakı ile hareket eden nitelikli öğretim üyesi kadrosuna sahip olmak.

Başlıca Araştırma Alanları:

 • Kuantum kimyasal hesaplamalar
 • İki metal atom yığınlarının modellenmesi
 • Biyomoleküllerin modellenmesi
 • Amfifilik polimerlerin içerisinde nano parçacıkların davranışları
 • Yarıiletken nano parçacıklar, kuantum dotlar
 • Parçacık fiziği teorisi ve fenemenolojisi
 • Fotonik kristaller
 • Nükleer Yapı Teorisi
 • Çevresel Örneklerde Radyoaktivite Ölçümleri

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin