FEDEK

Küçült Yazı Tipi Büyüt

FEDEK
FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT, DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME  VE AKREDİTASYON DERNEĞİ
www.fedek.org.tr

FEDEK akreditasyon çalışmalarına  yönelik olarak, Bölümümüzce oluşturulan kurullar, ilgili belge, anket ve formlar aşağıda yer almaktadır.

Ders Notları Dosyası ve Öğrenci Çalışmaları Dosyası Oluşturma Rehberi
(Dosyaları oluştururken yapılması gerekenler)

Fizik Bölümü FEDEK Akreditasyon Çalışmaları Kurulları

FEDEK DERS PROGRAMLARI İZLEME VE GELİŞTİRME KURULU 2017-2018 Güz

FEDEK DERS PROGRAMLARI İZLEME VE GELİŞTİRME KURULU 2017-2018 Bahar

 

Belgeler
 Öğretim Üyesi Özgeçmiş
– Öğretim Üyesi Bilgi Formu
– Öğrenci Not Dağılımı (Ara sınav, Genel sınav, Bütünleme sınavı)

Anketler

– FRM.01      Yeni Öğrenci Anket Formu
– FRM.02a    Danışmanın Öğrenciyi Değerlendirme Formu
– FRM.02b   Öğrencinin Danışmanı Değerlendirme Formu
– FRM.03     Öğretim Elemanı – Ders Değerlendirme Formu  /  (Anket Sonuç Formu)
– FRM.04      Bilgi Toplama Anketi
– FRM.05      Yeni Mezunlar Anket Formu
– FRM.06      Eski Mezunlar Anket Formu
– FRM.07a    İşveren / Yönetici Anket Formu
– FRM.07b    Staj Değerlendirme Anket Formu

Formlar

– FRM.08  Ders Dosyaları Değerlendirme Formu
– FRM.09  Yeni Ders Açma / Ders Değişikliği Başvuru Formu
– FRM.10  Ders Tanıtım Formu
– FRM.11  Ders Uygulama Belgesi
– FRM.12a  Dosya İçeriği Formu (Ders Notları Dosyası için)
– FRM.12b  Dosya İçeriği Formu (Öğrenci Çalışmaları Dosyası için)
– FRM.13 Ders İletişim Bilgileri

BELGE ARŞİVİ

Örnek Yazılar
– Klasör Arkası Yazı Örneği
– Aynı Dosya içinde Dönemleri Ayıran Yazı Örneği

Ara, Genel, Bütünleme Sınav Programı
2011-2012 Bahar
-Ara Sınav Programı
-Genel sınav Programı
-Bütünleme Sınav Programı
2011-2012 Yaz
-Ara Sınav Programı
-Genel Sınav Programı
2012-2013 Güz
-Ara Sınav Programı
-Genel Sınav Programı
-Bütünleme Sınav Programı
2012-2013  Bahar
-Ara Sınav Programı
-Genel sınav Programı
-Bütünleme Sınav Programı

Haftalık Ders Programı
-2011-2012 Bahar
-2011-2012 Yaz
-2012-2013 Güz
-2012-2013 Bahar

Akademik Takvim
-2011-2012  Bahar
-2011-2012 Yaz
-2012-2013  Güz
-2012-2013  Bahar

Öğretim Üyesi Ders Görevlendirmeleri
-2011-2012  Bahar
-2011-2012 Yaz
-2012-2013  Güz
-2012-2013  Bahar

Ara Sınav ve Telafi Sınavlarının Tarihlerinin Belirlenmesine Yönelik Yönetim Kurulu Kararı
-2011-2012  Bahar
-2011-2012 Yaz
-2012-2013  Güz
-2012-2013  Bahar

Yıl içi çalışmaları ile ara sınavların başarı notuna katkı oranı kararı
-2011-2012  Bahar
-2011-2012  Yaz
-2012-2013  Güz
-2012-2013  Bahar

Devam koşulu yerine getirilen dersler için devam şartı ile ilgili karar
-2011-2012  Bahar
-2011-2012  Yaz (BEÜ Yaz Okulu Yönetmeliği, Madde 9)
-2012-2013  Güz
-2012-2013  Bahar

Dış Paydaşlar Danışma Kurulu Toplantı Kararı
-2011-2012
-2012-2013

 

FEDEK BÖLÜM DOSYA LİSTESİ

Öğretim Planları
Öğretim Elemanı Özgeçmişleri
Alt Yapı
Haftalık Ders Programları
Eğitim Programı
Stajlar
Erasmus Öğrenci Değişimi Erasmus Yaz Stajı
Öğretim Üyesi Bilgi Formu
2011-2012 Bahar Görevlendirme Ve Yönetim Kurulu Kararı Evrakları
2012-2013 Güz Görevlendirme Ve Yönetim Kurulu Kararı Evrakları
2012-2013 Bahar Görevlendirme Ve Yönetim Kurulu Kararı Evrakları
Faaliyet Raporları
Program Çıktıları-Dersler
Danışmanlık Dosyaları
Öğrenciler
Ders Değerlendirme Komisyonu Raporları
Ders Değerlendirme Raporu Dosyası
Öğrenci-Danışman Değerlendirme Anketleri
Mezun Öğrenci İletişim Bilgileri
Bilgi Toplama Anketi
Danışman-Öğrenci Değerlendirme Anketleri
Kurullar
İşveren-Yönetici Görüş Dosyası
Ölçme Değerlendirme
Diploma Çalışmaları
Öğrenci Yabancı Dil Belgeleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin