FEDEK

Küçült Yazı Tipi Büyüt

FEDEK
FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT, DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME  VE AKREDİTASYON DERNEĞİ
www.fedek.org.tr

FEDEK akreditasyon çalışmalarına  yönelik olarak, Bölümümüzce oluşturulan kurullar, ilgili belge, anket ve formlar aşağıda yer almaktadır.

– Ders Notları Dosyası ve Öğrenci Çalışmaları Dosyası Oluşturma Rehberi
(Dosyaları oluştururken yapılması gerekenler)

Belgeler

– Öğretim Üyesi Özgeçmiş
– Öğretim Üyesi Bilgi Formu
– Öğrenci Not Dağılımı (Ara sınav, Genel sınav, Bütünleme sınavı)

Formlar

– FRM.08  Ders Dosyaları Değerlendirme Formu
– FRM.10  Ders Tanıtım Formu
– FRM.11  Ders Uygulama Belgesi
– FRM.12a  Dosya İçeriği Formu (Ders Notları Dosyası için)
– FRM.12b  Dosya İçeriği Formu (Öğrenci Çalışmaları Dosyası için)
– FRM.13 Ders İletişim Bilgileri

Dosya Kapak Yazıları

– Ders Dosyası Kapak Yazısı
– Öğrenci Çalışma Dosyası Kapak Yazısı
– Klasör Arkası Yazı Örneği
– Aynı Dosya içinde Dönemleri Ayıran Yazı Örneği

Ara, Genel, Bütünleme Sınav Programı
2011-2012 Bahar
-Ara Sınav Programı
-Genel sınav Programı
-Bütünleme Sınav Programı
2011-2012 Yaz
-Ara Sınav Programı
-Genel Sınav Programı
2012-2013 Güz
-Ara Sınav Programı
-Genel Sınav Programı
-Bütünleme Sınav Programı
2012-2013  Bahar
-Ara Sınav Programı
-Genel sınav Programı
-Bütünleme Sınav Programı

Haftalık Ders Programı
-2011-2012 Bahar
-2011-2012 Yaz
-2012-2013 Güz
-2012-2013 Bahar

Akademik Takvim
-2011-2012  Bahar
-2011-2012 Yaz
-2012-2013  Güz
-2012-2013  Bahar

Öğretim Üyesi Ders Görevlendirmeleri
-2011-2012  Bahar
-2011-2012 Yaz
-2012-2013  Güz
-2012-2013  Bahar

Ara Sınav ve Telafi Sınavlarının Tarihlerinin Belirlenmesine Yönelik Yönetim Kurulu Kararı
-2011-2012  Bahar
-2011-2012 Yaz
-2012-2013  Güz
-2012-2013  Bahar

Yıl içi çalışmaları ile ara sınavların başarı notuna katkı oranı kararı
-2011-2012  Bahar
-2011-2012  Yaz
-2012-2013  Güz
-2012-2013  Bahar

Devam koşulu yerine getirilen dersler için devam şartı ile ilgili karar
-2011-2012  Bahar
-2011-2012  Yaz (BEÜ Yaz Okulu Yönetmeliği, Madde 9)
-2012-2013  Güz
-2012-2013  Bahar

Dış Paydaşlar Danışma Kurulu Toplantı Kararı
-2011-2012
-2012-2013

 

FEDEK BÖLÜM DOSYA LİSTESİ

Öğretim Planları
Öğretim Elemanı Özgeçmişleri
Alt Yapı
Haftalık Ders Programları
Eğitim Programı
Stajlar
Erasmus Öğrenci Değişimi Erasmus Yaz Stajı
Öğretim Üyesi Bilgi Formu
2011-2012 Bahar Görevlendirme Ve Yönetim Kurulu Kararı Evrakları
2012-2013 Güz Görevlendirme Ve Yönetim Kurulu Kararı Evrakları
2012-2013 Bahar Görevlendirme Ve Yönetim Kurulu Kararı Evrakları
Faaliyet Raporları
Program Çıktıları-Dersler
Danışmanlık Dosyaları
Öğrenciler
Ders Değerlendirme Komisyonu Raporları
Ders Değerlendirme Raporu Dosyası
Öğrenci-Danışman Değerlendirme Anketleri
Mezun Öğrenci İletişim Bilgileri
Bilgi Toplama Anketi
Danışman-Öğrenci Değerlendirme Anketleri
Kurullar
İşveren-Yönetici Görüş Dosyası
Ölçme Değerlendirme
Diploma Çalışmaları
Öğrenci Yabancı Dil Belgeleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin